Modelling cancer: recapitulation of tumor growth in experimental systems in vivo and in vitro, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 589

Syövän mallintaminen: kasvaimen kehitys kokeellisissa malleissa in vivo ja in vitro.Tutkimuksessa arvioitiin kokeellisia malleja syövän kehittymisessä ja vertailtiin niiden tärkeimpiä ominaisuuksia ihmisessä tapahtuvaan syövän kehitykseen. Munasarjojen ja kohdun limakalvon syöpää käytettiin vertailukudoksina. Tutkimuksessa käytetty uusi, ainutlaatuinen kerrossoluviljelymalli oli käyttökelpoisin tutkittaessa erilaistuneita yhdenmukaisia kasvainsoluryhmiä. Solukasvumerkkiaineiden lisääntynyt ilmentyminen liittyi huonoon ennusteeseen munasarjasyövässä. Soluproliferaatiota analysoitaessa kerrosviljelymalli oli herkempi verrattuna ihokarsinogeneesimalliin ja ihonalaiskasvaimiin. Osoitimme TGFb:n alamuotojen ilmentyvän eri osissa syöpäsolukkoa, ja niillä jokaisella olevan erityiset roolit syövän kehittymisessä. Uusia tietokoneavusteisia mikroskooppisia menetelmiä käytettiin määritettäessä epiteelisolukon kasvun ja kollageenien muodostumisen sekä sijainnin välisiä suhteita kokeellisissa syöpämalleissa ja ihmisen kasvaimissa. Tutkimuksen perusteella saatiin runsaasti uutta tietoa syövän synnystä, kehityksestä; syöpäkudoksen ja sitä ympäröivän isäntäkudoksen välisistä vuorovaikutussuhteista.

ISBN-10:
951-42-5642-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
124, [60] s.
Tekijät:
Jussila Tommi
Tuotekoodi 012851
12,61 €