Periodontal diseases, dental caries, and saliva in relation to clinical characteristics of type 1 diabetes, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 587

Parodontaalisairaudet, hammaskaries ja sylki suhteessa tyypin 1 diabeteksen kliiniseen taudinkuvaanTässä tutkimustyössä selvitettiin diabeteksen vaikeusasteen ja suun terveyden välistä yhteyttä, joka on toistaiseksi ollut hyvin epäselvä. Lapsilla ja nuorilla potilailla hoitotasapaino määritettiin ns. pitkäaikaissokerin mukaan. Huonossa hoitotasapainossa olevilla (HbA1 yli 13%) todettiin merkitsevästi enemmän ientulehdusta kuin kohtalaisessa tai hyvässä hoitotasapainossa olevilla. Aikuisilla diabeteksen taudinkuva on monimuotoinen; hoitotasapainon lisäksi diabetekseen liittyvien lisäsairauksien (mm. silmä- ja munuaismuutokset, kohonnut verenpaine) esiintyvyys otettiin huomioon arvioitaessa diabeteksen vaikeusastetta. Kiinnityskudossairautta esiintyi selvästi enemmän, ja tulehduksen palautuminen oli nopeampaa, niillä tyypin 1 diabetesta sairastavilla aikuisilla, joiden hoitotasapaino oli huono ja/tai joilla esiintyi diabetekseen liittyviä lisäsairauksia.Syljen erityksen määrä oli alentunut ja syljen sokeritaso korkea verensokeritason ollessa korkea. On oletettavaa, että nämä sylkimuutokset voivat lisätä hampaiden reikiintymistä, mitä aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole voitu kiistatta osoittaa. Tämä tutkimus kuitenkin osoitti, että niillä nuorilla potilailla joiden hoitotasapaino oli huono, esiintyi enemmän hampaiden reikiintymistä. Yhteenvetona voidaan todeta, että suun terveydenhoitoon tulisi kiinnittää huomiota erityisesti silloin, jos diabetes on vaikea-asteinen eli tasapaino huono ja/tai potilaalla on diabetekseen liittyviä lisäsairauksia.

ISBN-10:
951-42-5638-7
Kieli:
ENG
Tekijät:
Karjalainen Kaisa
Tuotekoodi 012849
8,41 €