Psychological features characterizing oral health behavior, diabetes self-care and health status among IDDM patients, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 586

Psykologiset piirteet vaikuttamassa hammasterveyskäyttäytymiseen, diabeteksen itsehoitoon ja terveydentilaanTutkimusaineisto koostui 149 1-tyypin diabeetikosta, joille tehtiin suun kliininen tarkastus ja jotka vastasivat kyselylomakkeeseen. Diabetesta koskevat tiedot kerättiin sairauskertomuksista. Hyvillä hampaiden ja diabeteksen hoitoon liittyvillä self-efficacy- eli pystyvyyskäsityksillä havaittiin selvät yhteydet vastaavaan käyttäytymiseen ja terveydentilaan, ja lisäksi hyvät self-efficacy-käsitykset olivat yhteydessä toisen osa-alueen käyttäytymiseen ja terveydentilaan. Hyvä itsetunto merkitsi säännöllistä hampaiden harjausta, hyvää liikunta-aktiivisuutta ja kykyä mukauttaa insuliinin käyttö ruokailujen ja liikunnan mukaan. Motivaatioattribuutiomallia käytettäessä havaittiin samankaltaisia syitä hampaiden ja diabeteksen hoidon epäonnistumiselle. Täten hammasterveyskäyttäytymiseen ja diabeteksen itsehoitoon liittyy yhteisiä psykologisia piirteitä. Tulokset tukevat yhteistyön hyödyllisyyttä suun terveydenhoidon ja diabeteksen hoitohenkilöstön välillä pyrittäessä parantamaan diabeetikoiden itsehoidon tasoa ja terveydentilaa.

ISBN-10:
951-42-5629-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
69, (40) s.
Tekijät:
Kneckt Mirka
Tuotekoodi 012848
9,59 €