Seasonal variation of suicides and homicides in Finland With special attention to statistical techniques used in seasonality studies, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 583

Väitöskirjatyössä tutkittiin Suomessa tehtyjen itsemurhien (1980-95) ja henkirikosten (1957-95) vuodenaikavaihtelua sekä itsemurhien vuodenaikavaihtelusta vuosina 1970-97 julkaistujen 44 tieteellisen artikkelin tilastollista sisältöä. Yhteenveto-osassa esitetään katsaus vuodenaikavaihtelututkimuksissa käytetyistä tilastomenetelmistä.Tilastollisia analysointimenetelmiä oli hyödynnetty valtaosassa arvioituja artikkeleita ja ne vaihtelivat yksinkertaisista khiin-neliö testeistä vaativiin aikasarja-analyysimenetelmiin. Tilastomenetelmiä oli käytetty vähän vuodenaikavaihtelun ryhmien välisissä vertailuissa (esim. vertailu sukupuolen mukaan) ja verrattaessa itsemurhien vuodenaikavaihtelua jonkin toisen ilmiön vuodenaikavaihteluun (esim. ilmastotekijät). Puutteellisuuksiksi todettiin, että aineiston kokonaismäärää ja kuukausittaisia itsemurhien määriä ei oltu raportoitu artikkelissa ja että kalenterikuukausien päivien vaihtelevaa määrää ja karkausvuosien vaikutusta ei ollut otettu huomioon tilastoanalyyseissa.

ISBN-10:
951-42-5603-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
97, (40) s.
Tekijät:
Hakko Helinä
Tuotekoodi 012845
10,60 €