Childhood between two countries Resilience and mental well-being of Finnish remigrant children and adolescents, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 582

Väitöskirjassa selvitetään kuinka perheen muutto maasta toiseen vaikuttaa lapsen henkiseen hyvinvointiin ja sopeutumiseen. Työmarkkinoiden vapautuessa Euroopan Unionissa voidaan olettaa että nuorten perheiden muuttoliike Euroopan sisällä kasvaa. Seurantatutkimuksen kohderyhmänä ovat ruotsinsuomalaiset paluumuuttajalapset ja -nuoret, jotka palasivat Pohjois-Suomeen vuosina 1984-85. Perheet olivat muuttaneet 1960- ja 1970-luvuilla Ruotsiin työn ja paremman elintason houkuttelemina. Paluumuuttajilla havaittiin olevan enemmän mielen hyvinvoinnin ongelmia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä kuin kantaväestöllä sekä kyselytutkimuksella että psykiatrisen hoidon tarpeella mitattuna. Tutkimuksessa paluumuuttajat tunsivat itsensä yksinäiseksi useammin jopa kuusi vuotta muuton jälkeen. Lisäksi oman kielen ja kulttuurin säilyttäminen ruotsin kielen rinnalla havaittiin olevan yhteydessä lasten ja nuorten hyvään selviämiseen paluumuutosta

ISBN-10:
951-42-5600-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
76, (34) s.
Tekijät:
Vuorenkoski Lauri
Tuotekoodi 012844
7,57 €