Position-sensitive devices and sensor systems for optical tracking and displacement sensing applications, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 151

Paikkaherkkiä ilmaisimia ja antureita optisiin kohdistus- ja siirtymämittaussovellutuksiinTyössä on kehitetty paikkaherkkiä ilmaisimia ja niihin perustuvia anturikonstruktioita kohdistus- ja siirtymämittaussovellutuksiin. Lähtökohtana oli kehittää avaruus- ja sotateollisuudessa käytettyä kohdistustekniikkaa teollisiin mittauksiin soveltuvaksi. Mittausmenetelmä perustuu optiseen paikkaherkkään ilmaisuun, missä kohteen mittaussäteeseen nähden kohtisuora siirtymä mitataan valaisemalla kohde ja ilmaisemalla kohteeseen kiinnitetyn heijastimen paikka sen palauttaman säteilyn perusteella paikkaherkällä vastaanottimella. Heijastimen siirtymä aiheuttaa vastaavan siirtymän takaisinheijastuneen säteen osumakohtaan paikkaherkällä ilmaisimella, joka generoi osumakohtaan verrannolliset sähköiset signaalit. Ilmaisimena käytetään nelielementtistä valodiodia, lateraalidiodia tai työssä kehitettyjä matriisi-ilmaisimia. Työn keskeinen tieteellinen sisältö koostuu kolmesta teemasta: ilmakehän turbulenssin aiheuttaman epätarkkuuden vähentäminen, heijastimen ja taustan välisen kontrastin parantaminen vaikeita, peilimäisesti heijastavia kohteita mitattaessa, sekä uusien tavanomaisia suorituskykyisempien, matriisirakenteisten ilmaisimien kehittäminen vastaanottimeen. Työssä suunniteltiin ja toteutettiin kohdistusanturi kaupalliseen koordinaattimittariin sekä tähtäysuran poikkeamaa mittaava anturi ammunnanharjoittelulaitteeseen. Tulokset osoittavat että työssä kehitetyllä tekniikalla voidaan saavuttaa teollisissa mittaussovellutuksissa vaadittava suorituskyky.

ISBN-10:
951-42-5779-0
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
125, (100) s.
Tekijät:
Mäkynen Anssi
Tuotekoodi 012836
13,46 €