Creative computer aided architectural design An internal approach to the design process, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 149

Luova tietokoneavusteinen arkkitehtisuunnittelu - näkökulma suunnitteluprosessiinTietotekniikan käyttö on lisääntynyt rakennusteollisuudessa ja siten myös suunnittelussa. Tarjolla on runsaasti erilaisia suunnittelu- ja piirrosohjelmia, mutta järjestelmät eivät ole kuitenkaan toistaiseksi soveltuneet arkkitehdin työhön kovin hyvin. Tietokoneen käytöstä suunnitteluvälineenä on arkkitehdeillä ristiriitaisia kokemuksia. Ongelman ydin piilee suurelta osin käyttöliittymissä, mutta myös käyttäjien taidot vaihtelevat.Väitöskirjatutkimuksessa on tutkittu arkkitehdin suunnittelutyön tehokkuuden parantamista tietoteknisin keinoin. Tätä kysymystä on selvitetty kaksivaiheisesti: ensiksi on tutkittu tietokoneen soveltuvuutta arkkitehdin luovaan työhön, toiseksi sitä, miten tietokoneavusteisuutta kehitetään, jotta sen vaikutus suunnittelun kannalta olisi optimaalinen.Tulosten mukaan tietokoneet soveltuvat hyvin rutiinityöhön, jossa on toistuvuutta ja mahdollisuus valmiiden tietojen hyödyntämisen. Niiden soveltuvuus suunnittelun alkuvaiheisiin on kuitenkin usein koettu huonoksi, mikä näkyy tietotekniikan yllättävän alhaisena käyttöasteena. Vuonna 1995 suunnittelusta tehtiin tietokoneella vain kolmannes ja vuonna 1999 noin kaksi kolmannesta, vaikka käyttöliittymä oli hankittu lähes kaikkiin suunnittelutoimistoihin. Suunnittelutoimistot ovat näin ollen joutuneet tekemään investointeja, joita ei kuitenkaan pystytä hyödyntämään tehokkaasti.Ongelma on se, että suunnittelija joutuu keskittymään monimutkaisen ja käyttäjälleen epäystävällisen sovelluksen käyttöön silloin, kun ajatukset pitäisi suunnata suunnittelun kohteeseen. Tulosten perusteella tietotekniikasta on saatavissa selkeätä hyötyä, mutta nykyiset käyttöliittymät vaativat kehittämistä, jotta suunnittelijat voisivat keskittyä perustehtäväänsä eli suunnitteluun.

ISBN-10:
951-42-5753-7
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
159 s., liitteet
Tekijät:
Haapasalo Harri
Tuotekoodi 012835
13,46 €