Asymptotic distributions of the correlator and maximum likelihood estimators of nonlinear signal parameters, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 147

Aikaviiveen mittausta tarvitaan useissa eri sovelluksissa. Esimerkkejä ovat satelliittipohjainen navigointijärjestelmä GPS, tutkat sekä suorahajotushajaspektrijärjestelmät kuten WCDMA. Työssä on tutkittu korrelaattori ja suurimman uskottavuuden (viive)estimaattorien asymptoottisia jakaumia ja vertailtu estimaattorien suorituskykyjä tähän perustuen. Korrelaattoria on jo 40-luvulta lähtien käytetty aikaviiveen mittaamiseen ja se on yhä laajalti käytössä. Tästä huolimatta sen suorituskykyä ei yleisessä monisignaalitapauksessa ole ratkaistu suljetussa muodossa kuin vasta viive vuosina. Osin tämä työ on tehty tässä väitöksessä ja osin väitöksen kanssa rinnakkain ilmestyneissä töissä. Monisignaalitapauksessa suurimman uskottavuuden estimaattorit ovat yleensä tehokkaampia kuin korrelaattori. Työssä on johdettu kahden eri oletuksiin perustuvan suurimman uskottavuuden (SU) estimaattorien jakaumat aiempaa yleisemmässä tapauksessa.

ISBN-10:
951-42-5683-2
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
85 s., liitteet
Tekijät:
Saarnisaari Harri
Tuotekoodi 012833
10,09 €