Ääni työssä Naisopettajien äänenkäyttö ja äänen kuormittuminen, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 37

Tutkimuksen tavoitteena oli kehittää työympäristöön soveltuva äänenkeruumenetelmä sekä tutkia äänen muutoksia työpäivän aikana.Koehenkilöinä oli peruskoulun naisopettajia, joiden määrä vaihteli eri osatutkimuksissa 3:sta 33:een. Koehenkilöt nauhoittivat sekävälitunneilla että yhden työpäivän ensimmäisen ja viimeisen oppitunnin. Koehenkilöiden äänioireita kartoitettiin kysyelytutkimuksellaja ääntä analysoitiin akustisesti. Lisäksi tutkimuksessa kehtettiin yksinkertainen äänihuulien työmäärää kuvaava indeksi. Tulostenmukaan äänen akustiset piirteet ovat yhteydessä opettajan kokemiin ääniongelmiin: mitä korkeampi perustaajuus (F0), voimakkaampi äänija spektrin mukaan puristeisempi äänentuottotapa, sitä enemmän ääniongelmia. Lisäksi työpäivän aikana F0 nousi ja äänentuottotapamuuttui puristeisemmaksi. Muutokset olivat selvempiä paljon äänioireita kokevilla opettajilla kuin vähäoireisilla. Tutkimuksen mukaankehitetty menetelmä soveltuu työpaikkanauhoituksiin, ja indeksiä voidaan käyttää äänen kuormittumisen arvioinnissa.

ISBN-10:
951-42-5691-3
Kieli:
FIN
Sivumäärä:
109, (80) s.
Tekijät:
Rantala Leena
Tuotekoodi 012831
12,61 €