Puutavarayhtiöiden maanhankinta ja -omistus Pohjois-Suomessa vuosina 1885-1939, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 36

Puutavarayhtiöiden maanhankinta ja -omistus Pohjois-Suomessa vuosina 1885-1939Tässä tutkimuksessa pyritään esittämään puutavarayhtiöiden maanomistuksen laajuus Pohjois-Suomessa (entinen Oulun lääni, vuodesta 1938 lähtien Oulun ja Lapin läänit) vuosina 1885?1939 ja maata hankkineet yhtiöt, maasta maksettu hinta sekä maanhankintaan johtaneet tekijät. Työssä on tarkasteltu niitä yleisiä ja alueellisia syitä, jotka vaikuttivat maakauppoihin. Tutkimuksessa painottuu teollisuuden näkökulma, maanomistuksen taloudelliset ja yhteiskunnalliset seuraukset on jätetty tutkimusongelman ulkopuolelle. Maanhankinnan välittömiä seurauksia on tutkimuksessa vain sivuttu.

ISBN-10:
951-42-5623-9
Kieli:
FIN
Tekijät:
Karjalainen Tapio
Tuotekoodi 012830
19,68 €