Heterospecific attraction in breeding bird communities Implications to habitat selection and species interactions in a landscape perspective, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 345

Lajienvälinen hakeutuminen pesimälintuyhteisöissä - seuraamukset lintujen pesimäpaikan valintaan ja lajienvälisiin vuorovaikutuksiin maisemamittakaavassaTutkin Eurooppalaisia metsän pesimälintuyhteisöjä usealla eri mittakaavan tasolla. Punaisena lankana tutkimuksissa kulkee lajienvälisen hakeutumisen, eli yksilöiden hakeutumisen erilajisten lintujen seuraan, tutkiminen. Lajienvälisen hakeutumisen vaikutusta tutkittiin erityisesti muuttolintujen pesimäpaikan valinnassa sekä saalistusriskin mahdollista roolia lajienvälisen hakeutumisen taustalla erilajisten lintujen välillä myös pesimäaikana. Useassa työssä käsiteltiin myös paikka- ja muuttolintujen välisiä vuorovaikutuksia.Lajienvälinen hakeutuminen muuttolintujen pesimäpaikan valinnassa vaikuttaa paikallisen pesimäyhteisön rakenteeseen metsämaisemassa. Saalistusriski näyttää voimistavan lajienvälistä hakeutumista lintujen välillä ja sen vaihtelu ja jakautuminen maisemassa aiheuttaa vaihtelua lajienvälisiin vuorovaikutuksiin sekä ajallisesti että paikallisesti

ISBN-10:
951-42-5625-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Forsman Jukka
Tuotekoodi 012827
8,75 €