Applications for measuring scalar and residual dipolar couplings in proteins, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 354

Biologisten makromolekyylien rakennetutkimuksessa J-kytkentävakioilla on keskeinen osa, sillä niiden avulla saadaan tietoa molekyylin (osien) paikallisista konformaatioista. Viime aikoina myös ns. jäännösdipolikytkennät ovat nousseet huomattavan tärkeään asemaan erityisesti suurten proteiinien rakennemäärityksen kannalta. Tässä työssä esitetään joukko NMR-spektroskopian menetelmiä, jotka soveltuvat skalaari- ja jäännösdipolikytkentöjen mittaamiseen myös suurista proteiineista tai esim. proteiini-DNA komplekseista. Suurin osa menetelmistä hyödyntää ns. TROSY-tekniikkaa sekä spintilaeditointia, mahdollistaen kytkentävakioiden määrittämisen mahdollisimman yksinkertaisista NMR-spektreistä. Esitetyillä menetelmillä voidaan mitata yhdeksän erilaista jäännösdipolikytkentää proteiinin pääketjusta. Lisäksi työssä on kuvattu uusi kvantitatiiviseen J-korrelaatioon perustuva menetelmä proteiinin sekundäärirakenteen kannalta olennaisen 3J(HN, Ha) -kytkennän mittaamiseksi.

ISBN-10:
951-42-5821-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
67, (40) s.
Tekijät:
Permi Perttu
Tuotekoodi 012822
11,77 €