Geochemical exploration for polymetallic ores in volcano-sedimentary rocks Studies in China and Finland, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 352

Tutkimuksessa verrataan malmiesiintymiä ja malminetsintämenetelmiä Raahe-Laatokka -vyöhykkeellä Suomessa ja Altain vyöhykkeen eteläosassa Kiinassa. Suomessa tutkimuskohteena on Viholanniemen sinkki-kultaesiintymä Etelä-Savossa ja Kiinassa Keketalen lyijy-sinkki -esiintymä Xinjiangin maakunnassa. Tutkimuksen perusteella tärkeä tekijä malminmuodostuksen kannalta on laava- ja tuhkakerrosten paksuus. Niitä on Keketalessa paksulti ja siellä myös malmi on suurempi. Malmin syntyä on tutkimuksessa selvitetty kokokivi-, hiven- ja isotooppianalyysien avulla.Suomessa etsintämenetelmänä laajalti käytetty rapakallion ja pohjamoreeningeokemiallinen tutkimus sekä lohkare-etsintä olivat merkittäviäViholanniemen esiintymän löytymisessä. Sen sijaan Keketalen esiintymä löytyi Kiinassa yleisesti käytetyllä purosedimentti- jamaaperätutkimuksella. Tutkimuksessa on kuvattu kyseisten esiintymienlöytöhistoria ja arvioitu etsintämenetelmien tehokkuutta.

ISBN-10:
951-42-5786-3
Kieli:
ENG
Tekijät:
Zhang Xiping
Tuotekoodi 012820
13,46 €