Plant adaptive strategies in relation to variable resource availability, soil microbial processes and ecosystem development, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 347

Resurssit kasvien kologisissa vuorovaikutussuhteissaKasvien kilpailukyky riippuu niiden kasvunopeudesta resurssien, etenkin ravinteiden ja valon, vallitsevassa saatavuudessa ja suhteessa. Nopeakasvuiset lajit sietävät huonosti resurssien niukkuutta ja vähällä toimeen tulevat lajit ovat hidaskasvuisia runsaillakin resursseilla. Ravinteiden ja valon suhde kasvupaikalla määrää kasvun jakautumista juuriston ja verson välillä siten että kasvu on nopeinta niissä kasvin osissa jotka ottavat rajoittavinta resurssia. Kasvit ovat siten kasvussaan joustavia, mikä lisää niiden kykyä sopeutua erilaisiin olosuhteisiin. Sopeutumisen rajat kuitenkin estävät mitään lajia olemasta paras kilpailija kaikissa olosuhteissa. Väitöstutkimuksessa mallitettiin mykoritsan eli sienijuuren vaikutusta kasvien kasvuun ravinteiden ollessa saatavuudeltaan vaihtelevia. Lisäksi mallitettiin ravinteiden ja valon vaihtelevan saatavuuden edellyttämää juuriston ja verson suhteellisen kasvun muuntelevuutta. Resurssien vaihtelu yleensä hidastaa kasvien kasvua tasaiseen saatavuuteen verrattuna. Mykoritsasymbioosin aikaansaama kyky tulla toimeen niukoilla ravinteilla heikentää kasvien sopeutumista vaihteluun, mikäli mykoritsallisuus ei lisää kasvin sisäistä ravinnevarastoa. Niukkoihin resurssehin sopeutuneiden kasvien havaittiin myös sietävän vaateliaampia lajeja heikommin resurssien saatavuudessa esiintyvää vaihtelua.Ravinteet myös välittävät ravintoverkon vuorovaikutuksia, joiden dynaamista merkitystä voidaan tutkia laskennallisin keinoin. Väitöstutkimuksessa kehitettiin menetelmä usein sivuutettujen epäsuorien vuorovaikutusten dynaamisen merkityksen kvantifioimiseksi ja osoitettiin näiden olevan merkittäviä silloin kun ravinnekierto on nopeaa.

ISBN-10:
951-42-5681-6
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
38, (80) s.
Tekijät:
Aikio Sami
Tuotekoodi 012817
9,59 €