Surgical organ perfusion method for somatic gene transfer An experimental study on gene transfer into the kidney, spleen, lung and mammary gland, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 575

Tässä tutkimuksessa selvitettiin adenovirusvektoria käyttäen merkkigeenin siirtymistä kohde-elimeen: munuaiseen, pernaan, keuhkoon ja retrovirusvektoria käyttäen rintarauhaseen koe-eläimillä. Geenin siirtymistä tutkittiin valtimon sisäisellä annostelulla käyttäen apuna verisuonia laajentavia lääkkeitä. Tämä ei kuitenkaan johtanut merkittävään geeninsiirtoon munuaisessa, joten seuraavaksi työssä kehitettiin uusi menetelmä geeninsiirtoon elimen perfuusiolla leikkauksen aikana. Munuaisessa menetelmä johti tähän asti tehokkaimpaan raportoituun geeninsiirtoon munuaiskeräsen soluihin. Geeni siirtyi jopa 80%:iin munuaiskeräsistä, jotka ovat kohteena Alportin syndrooman geenihoidossa. Geenin siirtymistä todettiiin vain vähäisessä määrin muissa munuaisen osissa kuten verisuonten seinämissä. Myös pernassa ja keuhkoissa geeninsiirto oli tällä menetelmällä mahdollista, mutta geeninsiirron tehokkuus vähäisempää kuin munuaisessa. Makrofagit sekä punaisen ja valkoisen ytimen väliset alueet ilmensivät siirrettyä geeniä pernassa. Keuhkoissa pääasiallisin geenin siirtyminen tapahtui ilmateiden ja keuhkorakkuloiden pinta- eli epiteelisolukkoon. Rintarauhasessa todettiin onnistunut geenin siirtyminen ja geenituotteen erittyminen maitoon vielä 5 kuukautta toimenpiteen jälkeen. Kliinisesti merkittäviä sivuvaikutuksia geeninsiirrosta ei havaittu.Tutkimus tehtiin yhteistyössä Oulun Biocenterin, Oulun yliopiston biokemian laitoksen ja Tukholman Karoliinisen instituutin kanssa. Kehitetylle geeninsiirtomenetelmälle on saatu kansainvälinen patentti. Tutkimuksen tulos on askel eteenpäin kohti perinnöllisten munuaissairauksien hoitamista geenihoidolla tulevaisuudessa. Menetelmää voidaan käyttää jatkossa esimerkiksi tyypin IV kollageenin ketjun geenin siirrossa munuaiskeräseen tavoitteena tuottaa normaalia tyypin IV kollageenia munuaiskeräsen tyvikalvoon sekä estää munuaisvaurion kehittyminen Alportin

ISBN-10:
951-42-5541-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Parpala-Spårman Teija
Tuotekoodi 012811
11,77 €