Uncertainty and the dynamics of demand, Acta Universitatis Ouluensis G Oeconomica 5

Väitöskirjatyö koostuu neljästä esseestä, joissa käsitellään kotitalouksien kulutuskäyttäytymistä toisaalta kestokulutushyödykkeiden ja toisaalta kulutushyödykkeiden osalta. Ensimmäisessä esseessä kotitalouksien kulutus jaetaan 12 hyödykeryhmään. Tarkastelukehikkona käytetään lineaarisen menojärjestelmän erilaisia spesifikaatioita. Tulosten mukaan erityisesti kestokulutushyödykkeiden ennustettavuus paranee menojärjestelmän dynamisoinnilla.Toisessa esseessä tutkitaan pysyväistulohypoteesin realistisuutta spektraalianalyysiin pohjautuvilla parametrittomilla menetelmillä. Tulokset osoittavat kestokulutushyödykkeiden kulutuksen varianssin olevan huomattavasti teorian olettamaa pienempi. Kolmannessa esseessä tutkitaan tuloepävarmuuden vaikutusta kulutuskäyttäytymiseen. Epävarmuutta kuvataan sekä tuloinnovaatioiden ehdollisella varianssilla että työttömyysasteen muutoksella. Tuloepävarmuuden kasvu näyttää vähentävän erityisesti kalliiden kestokulutushyödykkeiden hankintoja.Viimeisessä esseessä epävarmuuden vaikutuksia tarkastellaan sumeaan logiikkaan pohjautuvien käyttäytymissääntömallien avulla. Tulosten mukaan kuluttajien reagointi tuloepävarmuuteen on erilaista lama-aikana ja nousukausina

ISBN-10:
951-42-5255-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Koivumäki Timo
Tuotekoodi 012807
8,58 €