Development of a color machine vision method for wood surface inspection, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 141

Työssä esitetään tapaustutkimus uuden reaaliaikaisen värikonenäkömenetelmän kehittämisestä sahatavaran tarkastamiseen. Työssä pohditaan myös yleisempiä konenäköjärjestelmien suunnitteluun liittyviä näkökohtia, sekä esitetään menetelmiä suorituskyvyn arvioimiseen. Konenäöllä tapahtuvan laaduntarkastuksen eräinä ongelmina ovat tarkastuslaitteen opettaminen ja laitteen toiminnan hallittu muuttaminen. Näiden ongelmien ratkaisemiseksi työssä esitetään itseorganisoivan kartan (SOM) hyödyntämistä. Työn kokeellisessa osassa esitellään simulointiympäristö sahatavaran automaattisen laadutustarkkuuden arvioimiseksi ja vertaillaan eri väriavaruuksiin ja harmaasävyyn perustuvan tunnistuksen suorituskykyä. Konenäkömenetelmän toimivuutta esitellään sekä mäntysahatavaran että pyökkiparketin ominaisuuksien tunnistamisessa. Tunnistamisen suorituskykyä arvioidaan työssä esitetyllä tavalla.

ISBN-10:
951-42-5423-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kauppinen Hannu
Tuotekoodi 012801
9,08 €