Document image retrieval with improvements in database quality, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 140

Tiedon etsinnässä yleinen ongelma on, kuinka löytää haluttu tieto lukuisista, entistä laajemmista tietokannoista. Tässä väitöskirjassa on kehitetty hakujärjestelmä, joka osaa hakea dokumenttikuvia niiden fyysisten, tekstuaalisten tai visuaalisten ominaisuuksien perusteella. Fyysisiä ominaisuuksia ovat esimerkiksi dokumenttien sisältämien tekstien, kuvien, taulukkojen ja logojen sijainti sekä palstajako, visuaalisia muun muassa värit.Tutkimuksessa on lisäksi kehitetty menetelmä dokumenttikuvissa esiintyvien virheiden tunnistamiseksi ja automaattiseksi korjaamiseksi. Dokumenttikuva voi olla esimerkiksi häiriöinen, sumea, epätasaisesti valottunut tai sen kontrasti voi olla heikko, jolloin hakujärjestelmän suorituskyky heikentyy. Kehitetty järjestelmä on opetettu tunnistamaan tyypillisimpiä virhetyyppejä neuroverkkojen avulla. Heikkolaatuista dokumenttia voidaan parantaa käyttämällä tunnistetun virheen poistavaa tai sen vaikutusta pienentävää kuvankäsittelysuodatinta.

ISBN-10:
951-42-5313-2
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
77 p
Tekijät:
Kauniskangas Hannu
Tuotekoodi 012800
11,94 €