Effects of ultraviolet-B radiation (UV-B) on needle anatomy and glutathione status of field-grown pines, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 338

Ultravioletti-B-säteilyn (UV-B) vaikutuksia tutkittiin vuosina 1996-1998 (25% otsonikato) Oululaisten (65ºN) aikuisten metsämäntyjen (Pinus sylvestris) neulasten anatomiaan ja glutationitasoon. Kenttäkaudella 1997 tutkittiin UV-B-säteilyn (16% ja 25% otsonikato) vaikutuksia metsämännyn ja loblolly-männyn (Pinus taeda) siementaimien neulasten kehittymiseen ja anatomiaan Marylandissa, Yhdysvalloissa (39ºN). Tutkimuksessa havaittiin sekä aikuisten metsämäntyjen ja taimien että kahden tutkitun mäntylajin vasteiden poikkeavan toisistaan. Loblolly-männyn neulasissa puolustautumismekanismit suojasivat kehittyvää neulasta UV-B-säteilyltä kun taas metsämännyn taimilla puolustauminen ei ollut riittävää alkukehityksen aikana vaan neulasten kehitys hidastui. Aikuisilla männyillä kehitys päinvastoin nopeutui. Täysi-ikäiset metsämännyn neulaset puolustautuivat UV-B-säteilyä vastaan paksuntamalla pintakerrosta ja tiivistämällä sisäistä rakennetta. Loblolly-männyllä puolustautumisen perusta oli fenolisten, UV-B-säteilyä absorboivien yhdisteiden syntetisoiminen neulasen uloimpaan kerrokseen. Koska havupuiden neulaset ovat pitkäikäisiä tutkittiin UV-B-säteilyn aiheuttamia kasautuvia vaikutuksia mittaamalla oksidatiivisessa stressissä antioksidanttina toimivan glutationin (hapettunut ja kokonaisglutationi) pitoisuuksia. Ensimmäisen koekauden aikana UV-B-säteilyllä ei ollut vaikutusta glutationipitoisuuksiin. Kolmantena kautena havaittiin vanhimpien neulasten kärsivän UV-B-stressistä heinäkuussa, kun taas kuluvan vuoden neulasilla vastaava havaittiin vasta syyskuussa. Nämä tulokset osoittavat että UV-B-säteilyn vaikutukset saattavat olla metsämännyllä kasautuvia ja siksi tutkimusten tulisikin kestää koko neulasten eliniän.

ISBN-10:
951-42-5494-5
Kieli:
ENG
Tekijät:
Laakso Kirsi
Tuotekoodi 012794
18,00 €