Serological evidence of an association between chlamydial infection and cancer, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 572

Serologisin menetelmin tutkittiin klamydiainfektioiden yhteyttä kohdunkaulasyövän, keuhkosyövän ja lymfoomien esiintymiseen.Klamydiainfektioilla on taipumus uusiutua ja kroonistua, aiheuttaen elimistössä pitkäkestoisia tulehdusreaktioita, jotka saattavat johtaa vakavien kudosvaurioiden muodostumiseen.Tutkimusaineisto koostuu syöpään sairastuneiden potilaiden sekä heidän kontrolliensa seeruminäytteistä. Vasta-aineiden esiintyminen C. trachomatista ja erityisesti sen tiettyjä serotyyppejä kohtaan tai vasta-aineiden esiintyminen useampaa serotyyppiä kohtaan liittyi merkittävästi suurempaan riskiin saada invasiivinen kohdunkaulan levyepiteelisyöpä. Krooninen C. pneumoniae infektio lisäsi tupakoivilla miehillä riskiä sairastua pienisoluiseen - ja levyepiteelityyppiseen keuhkosyöpään. Lisäksi miespuolisilta lymfoomapotilailta ja erityisesti non-Hodgkin lymfoomapotilailta löytyi merkittävästi useammin klamydia vasta-aineita kuin verrokeilta. Koska klamydiainfektiot ovat hoidettavissa antibiootein, voitaisiin tätä kautta vaikuttaa syövän ilmaantuvuuteen.

ISBN-10:
951-42-5532-1
Kieli:
ENG
Tekijät:
Anttila Tarja
Tuotekoodi 012793
8,07 €