Phylogeny and phylogeography of European Parids, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 341

Eurooppalaisten tiaisten fylogenia ja fylogeografiaTiaislintujen sukulaisuussuhteita lajien välillä ja lajien sisällä sekä tiaisten jääkauden jälkeistä evoluutiohistoriaa tutkittiin käyttäen hyväksi mitokondrio-DNA:n emäsjärjestyksen vertailua.Seitsemän eurooppalaisen ja kolmen amerikkalaisen tiaislajin fylogeneettisiä sukulaisuussuhteita selvitettiin sytokromi b-geenin emäsjärjestyksen avulla. Läheisintä sukua toisilleen olivat tali-ja sinitiainen. Ns. Poecile-ryhmän linnut; hömö-, lapin-, viita-, amerikanhömö- ja tammitiainen muodostivat selkeästi oman ryhmänsä. Kuusitiainen ja töyhtötiainen eivät ryhmittyneet kummankaan ryhmän kanssaHömötiaisen, talitiaisen ja sinitiaisen lajinsisäistä populaatiorakennetta ja jääkauden jälkeistä kolonisaatiohistoriaa tutkittiin mitokondrio-DNA:n kontrollialueen emäsjärjestyksen avulla. Hömötiainen on todennäköisesti viettänyt jääkauden idässä, missä mannerjää ei ulottunut yhtä etelään kuin Euroopassa. Sen populaatiokoko ei siten ole pienentynyt ainakaan paljoa jääkauden aiheuttaman ympäristönmuutoksen vaikutuksesta. Nykyiset hömötiaispopulaatiot eivät ole erilaistuneet toisistaan ja geenivirta populaatioiden välillä on suurta.

ISBN-10:
951-42-5535-6
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kvist Laura
Tuotekoodi 012792
7,57 €