Determination of the permittivity of some dielectrics in the microwave and millimetre wave region, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 133

Työssä on selvitetty eräitten suurtaajuussovellutuksissa käytettävien materiaalien dielektrisiä ominaisuuksia. Näihin materiaaleihin kuuluivat bariumnonatitanaatti (Ba2Ti9O20), lasikuituepoksi (FR4), alumina-keraami (HTCC) sekä lasikeraami (LTCC). Bariumnonatitanaatista valmistetaan muun muassa pienikokoisia suodattimia liikkuvan liikenteen tarpeisiin, ja lasikuituepoksi on eräs yleisimmin käytetyistä piirilevymateriaaleista elektroniikkateollisuudessa. Keraameita käytetään luotettavuutta vaativissa mikro- ja millemetriaaltoalueen (taajuus > 30 GHz) sovellutuksissa. Työssä vertailtiin erilaisia taajuus- ja aikatason mittausmenetelmiä, joista osa oli kehitelty tämän tutkimuksen tarpeisiin. Osoittautui, että kaikki käytetyt menentelmät antoivat hyvin samankaltaisia tuloksia ja että nämä tulokset olivat yhtäpitäviä materiaalien valmistajien antamien tietojen kanssa. Korkein käytetty sirontaparametrien mittaustaajuus oli 50 GHz.

ISBN-10:
951-42-5192-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
47+78 p
Tekijät:
Kemppinen Esa
Tuotekoodi 012786
9,42 €