Martta ja Ragnar Ypyä - arkkitehtipariskunnan elämäntyö, Acta Universitatis Ouluensis C Technica 131

Väitöskirja käsittelee arkkitehtipariskunta Martta (1904-1992) ja Ragnar (1900-1980) Ypyän elämäntyötä. Pyrkimyksenä on etsiä syitä ja lähtökohtia Ypyöiden tyylilliselle ilmaisulle sekä löytää heille ominaisimman arkkitehtuurin piirteitä. Tutkimuksessa sivutaan yleisen historian vaiheita ja suomalaisen arkkitehtuurin kehitystä taustana arkkitehtipariskunnan työskentelylle. Väitöskirja tuo esiin myös Ypyöiden henkilökohtaisen elämän vaiheita ja heidän persoonallisuuttaan, sillä näillä tekijöillä on ollut voimakas vaikutus heidän arkkitehtuuriinsa.Ypyöiden töitä ei tähän mennessä ole laajemmin tunnettu, siten väitöskirja rikastaa kuvaa tämän vuosisadan suomalaisesta arkkitehtuurista. Käsitys rakennustaiteemme historiasta laajenee, kun yleiseen tietoisuuteen, muutamien

ISBN-10:
951-42-5122-9
Kieli:
FIN
Tekijät:
Makkonen Leena
Tuotekoodi 012784
15,98 €