Kansallisesta kansainväliseksi Tutkimus suomalaisen tieteellisen lehden kansainvälisestä diffuusiosta, Acta Universitatis Ouluensis B Humaniora 31

Tutkimuksen tarkoituksena oli lisätä kansallisen tieteellisen lehdenkansainvälistä diffuusiota koskevaa ymmärrystä. Lisäksi tarkasteltiininnovaatioiden diffuusiotutkimuksessa kehitettyjen käsitteiden soveltuvuuttatieteellisen lehden kansainvälistä diffuusiota koskevaan tutkimukseen, jossasovelletaan bibliometrisiä tutkimusmenetelmiä. Tutkimuksen empiirisessäosassa tarkasteltiin suomalaisen tieteellisen lehden Annales ZoologiciFennicin kansallista tunnettavuutta vuosina 1974-1997. Lehden kansainvälistädiffuusiota kuvattiin sen perusteella, mistä maista lehdessä julkaistutartikkelit olivat peräisin ja mistä maista ne saivat viittauksia. AnnalesZoologici Fennici muuttui tutkitulla ajanjaksolla sisällöltään aikaisempaaparemmin yhteensopivaksi kansainvälisen lukijakunnan kanssa, ja senmonimutkaisuus kansainvälisen kirjoittajakunnan kannalta pieneni. Lehdenkansainvälinen diffuusio suuntautui voimakkaimmin boreaalisille alueille.

ISBN-10:
9511-42-5335-3
Kieli:
FIN
Tekijät:
Kortelainen Terttu
Tuotekoodi 012782
10,76 €