Experimental determination of spin-spin coupling tensors applying NMR of partially oriented molecules, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 332

Väitöskirjassa tarkastellaan atomiydinten välisten epäsuorien spin-spin -kytkentätensorien (J) kokeellista määrittämistä nestekide-NMR -spektroskopiaa käyttäen, sekä saatujen tulosten yhteisiä piirteitä. Molekyyleille C6H6, HCONH2, C2H2, C2H4, C2H6, 1,4-C6H4F2, CH3F, CH22, CHF3 ja CSiH6 saatuja kokeellisia tuloksia verrataan ab initio MCSCF -menetelmällä tuotettuihin teoreettisiin arvoihin. Kokeellinen J-tensorin määritys liittyy läheisesti molekyyligeometriatutkimuksiin ydinten välisiä suoria dipoli-dipoli -kytkentöjä käyttäen, koska epäsuora kytkentä summautuu suoran kytkennän kanssa havaittavaksi anisotrooppiseksi kytkennäksi. Kokeellisia kytkentöjä selitettäessä otetaan huomioon molekyylin värähtelyt ja anisotrooppisen liuottimen aiheuttama korrelaatio molekyylin värähtelyn ja pyörimisen välillä.

ISBN-10:
951-42-5285-3
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
55 p
Tekijät:
Kaski Jaakko
Tuotekoodi 012775
11,77 €