Surface structure, wax and methanol-extractable compounds in Scots pine and Norway spruce needles enhanced UV-B, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 331

UV-B-säteilyn vaikutuksia neulasten pintavahoihin tutkittiin männyn ja kuusen taimilla lyhyt- ja pitkäaikaisessa kasvihuonekokeessa. Pitkäaikaisessa kenttäkokeessa täysikasvuisilla männyillä analysoitiin vahojen lisäksi myös metanoliin uuttuvien yhdisteiden määrää. Lyhytaikainen UV-B-altistus kasvihuoneessa aiheutti muutoksia kuusen neulasten pintavahoihin, mutta männyllä ei vaikutuksia havaittu. Pitkäaikaisessa kasvihuonekokeessa kuusen ja männyn taimet reagoivat UV-säteilyyn pienentämällä neulasten kokoa. Realistisemmassa kenttäkokeessa ei havaittu UV-B-säteilyn aiheuttamia muutoksia vahojen peittävyydessä tai määrässä. UV-säteilyä absorboivien pigmenttien määrä oli kolmantena kasvukautena kaiken ikäisissä neulasissa merkitsevästi tai hieman pienempi UV-B-käsittelyssä kuin kontrollissa. Mahdollisesti UV-B-säteilyn kasaantuvien vaikutusten vuoksi pigmenttisynteesi oli jo estynyt, mikä saattaa merkitä puolustusmekanismien riittämättömyyttä pitkällä aikavälillä

ISBN-10:
951-42-5278-0
Kieli:
ENG
Tekijät:
Kinnunen Heli
Tuotekoodi 012774
10,43 €