NMR of small solutes in liquid crystals and molecular sieves, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 330

Väitöskirja käsittelee pienten liuotettujen molekyylien ja atomien NMR-spektrien soveltamista nestekiteiden ja molekyyliseulojen tutkimukseen. Menetelmässä mitataan tutkittavan ympäristön aiheuttama muutos liuotettujen molekyylien/atomien staattisiin NMR-parametreihin. Termotrooppisten nestekiteiden tutkimuksessa on käytetty hyväksi liuotettujen jalokaasujen NMR-spektroskopiaa. Erityisesti on tutkittu nestekidefaasien ominaisuuksien vaikutusta sekä nestekidemolekyylien ja jalokaasuatomien välisten vuorovaikutusmekanismien merkitystä jalokaasujen kokemaan varjostukseen. Lyotrooppisten nestekiteiden tapauksessa on tutkittu myös jalokaasujen kvadrupolikytkennän soveltumista nestekidetutkimukseen. Molekyyliseuloja on tutkittu adsorboituneen metaanin hiili-13 isotoopin varjostuksen avulla. Lisäksi on mitattu metaanin liikkuvuutta molekyyliseulojen kanavarakenteissa sekä molekyyliseulakiteiden välillä

ISBN-10:
951-42-5273-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
69+42 p
Tekijät:
Ylihautala Mika
Tuotekoodi 012773
7,57 €