PCR identification of lactic acid and mastitis bacteria based on ribosomal DNA and RAPD sequences, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 328

Väitöskirja käsittelee eräiden maitohappobakteerien ja lehmän utaretulehdusta aiheuttavien bakteerien tunnistamista PCR-tekniikan avulla. Työssä pyrittiin kehittämään spesifisiä, bakteerisuvun, -lajin tai -kannan tunnistavia monistusalukkeita. Sopivien alukesekvenssien löytämiseksi selvitettiin eri lajien 16S rRNA ja 23S rRNA geenien välialuesekvenssejä. Eräissä tapauksissa käytettiin myös 16S rRNA-geenin sekvenssejä alukkeiden löytämiseksi. Kantatasolla tunnistusalukkeita etsittiin RAPD-tekniikan avulla. Työssä on kuvattu alukeparit Streptococcus- ja Staphylococcus-sukujen, 10 Lactobacillus-, kuuden Staphylococcus- sekä kolmen Streptococcus-lajin tunnistamiseksi, sekä alukepari Lactobacillus rhamnosus Lc1/3 -kannan tunnistamiseksi. Alukeparien toimivuutta arvioitiin PCR-testein sekä vertailevien tietopankkihakujen avulla. Alukepareja testattiin myös käytännössä tuntemattomien Lactobacillus-kantojen ja mastiittimaitonäytteistä eristettyjen bakteerikantojen tunnistamisessa. PCR-pohjainen tunnistaminen onnistui enimmäkseen hyvin.

ISBN-10:
951-42-5257-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
46+42 p
Tekijät:
Tilsala-Timisjärvi Anu
Tuotekoodi 012771
7,06 €