Some applications of RF-gradients and excitation sculpting in NMR spectroscopy, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 326

Väitöskirjatyö on NMR-spektroskopiaa ja se sijoittuu kemiallisen rakennetutkimuksen alueelle. Tutkimuksessa esitetään vaihtoehtoisia menetelmiä, joita voidaan hyödyntää erityisesti silloin, kun käytettävissä olevan NMR-spektrometrin kokoonpano ei sisällä erityistä kenttägradienttiyksikköä. Käyttäen hyväksi radiotaajuuksisen herätekentän epähomogeenisuutta voidaan matkia varsinaisten kenttägradienttien vaikutusta. Työssä on esitetty radiotaajuusgradienttien sovelluksia selektiivisiin yksidimensionaalisiin ja ei-selektiivisiin kaksidimensionaalisiin NMR-kokeisiin. Lisäksi työ esittelee nk. excitation sculpting-menetelmän mahdollisuuksia NMR-spektrien editoinnissa.

ISBN-10:
951-42-5233-0
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
58+37 p
Tekijät:
Heikkinen Sami
Tuotekoodi 012769
7,57 €