New heterodonor phosphine and bipyridine ligands, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 324

Tutkimus käsittelee heterodonoreja sisältävien fosfiini- ja bipyridiiniligandien valmistusta ja karakterisointia. Fosfiiniligandit rakentuvat tiometyylifenyyli, metoksifenyyli, dimetyyliaminofenyyli, pyridyyli, naftyyli ja antryyli substituenttiryhmistä, ja bipyri-diiniligandit tiomorfoliini ja piperidiini ryhmistä. Työssä on myös esitelty uusi menetelmä halogenoitujen fosfiinilähtöaineiden valmistamiseksi. Ligandien lisäksi työssä on valmistettu neljä metallikompleksia.Ligandit ja kompleksit on karakterisoitu 1H-, 13C-, 31P- ja kaksi-dimensionaalisella HSQC-NMR spektroskopialla. Lisäksi ligandien ja kahden metallikompleksin kiderakenteet on määritetty. Fosfiiniligandit on valmistettu katalyyttisiin tarkoituksiin ja bipyridiini ligandit bimetallisen koordinaation tutkimista varten. Valmistetut fosfiiniligandit poikkeavat toisistaan elektronisilta ja steerisiltä ominaisuuksiltaan. Spektroskooppisia parametreja ja kiderakenteita on työssä käytetty emäksisyyttä kuvaavien trendien ja ligandien steeristen efektien tutkimiseen.

ISBN-10:
951-42-5228-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
45+42 p
Tekijät:
Laitinen Riitta
Tuotekoodi 012767
7,06 €