High resolution infrared spectroscopy on the fundamental bands of 13CH3I, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 321

Tässä väitöskirjatyössä tarkastellaan symmetristen hyrrämolekyylien pyörimis- ja värähdysliikkeen teoriaa, sekä niiden infrapunaspektroskopiaa. Työssä keskitytään symmetriaryhmään C3v kuuluviin molekyyleihin, joiden atomit ovat tiukasti sitou-tuneet yhteen hyvin määriteltyyn molekyylirakenteeseen. Atomit värähtelevät pienillä amplitudeilla tasapainoasemiensa ympärillä, eikä molekyylillä oleteta olevan matalataajuisia sisäisiä liikkeitä. Tällaisten ns. puolijäykkien molekyylien tutkiminen on erityisen tärkeää rotaatio-vibraatio-spektroskopiassa, koska niiden teoria antaa hyvän lähtökohdan kaikentyyppisten molekyylien spektrien tulkinnalle ja analysoinnille.

ISBN-10:
951-42-5184-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
173+62 p
Tekijät:
Alanko Seppo
Tuotekoodi 012764
14,46 €