Mate choice and genetic variation in male courtship song in Drosophila montana, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 320

D. montana -naaraat valitsevat pariutumiskumppaninsa mm. koiraan kosintalaulun perusteella. Kylmäkäsitellyt korkeaääniset D. montana -koiraat menestyivät kosinnassaan paremmin kuin matalaääniset koiraat. Additiivisen muuntelun osuus kosintaäänessä kasvoi kylmäkäsittelyn aikana. Talven aikana esiintullut additiivinen muuntelu voi luonnossa auttaa naaraita vertailemaan koiraita keväällä kärpästen lisääntymiskaudella. Koiraan laulun välityksellä naaras saa tietoa koiraan kunnosta ja geneettisestä laadusta. Korkeaäänisten koiraiden jälkeläiset selviytyivät yksilönkehityksessä paremmin kuin matalaäänisten koiraiden jälkeläiset.Sukusiitettyjen D. montana -kantojen laulut, kutikulan hiilivedyt ja eräät käyttäytymispiirteet olivat erilaisia eri kannoilla. Heteroosia havaittiin kärpästen pariutumishalukkuudessa ja koiraan äänen taajuudessa. Kosintaäänen evoluution havaittiin olevan samansuuntaista kuin naaraiden harjoittama seksuaalivalinta - kohti korkeampaa kosintaääntä. Seksuaalivalinta on siis voinut vaikuttaa kosintalaulun taajuuden evoluutioon.

ISBN-10:
951-42-5190-3
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
34+39 p
Tekijät:
Suvanto Leena
Tuotekoodi 012763
6,56 €