Aspects of molecular design, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 319

Tietokoneavusteista molekyylisuunnittelua tarkastellaan kahden sovellusesimerkin valossa. Ensimmäisessä tapauksessa suunniteltiin pieni orgaaninen molekyyli, jonka tarkoituksena oli jäljitellä CGRP-peptidihormonia. Molekyyli ja sen analogeja syntetisoitiin, testattiin ja tutkittiin rakenteellisesti. Toisessa tapauksessa suunniteltiin uusi molekyyli, joka katalysoi epoksidien muodostumista aldehydeistä enantioselektiivisesti. Enantioselektiivisyyteen vaikuttavia tekijöitä tutkittiin sekä kokeellisin että laskennallisin menetelmin.Molekyylien suunnittelussa on tärkeää varmistaa, miten molekyylin suunnitteluvaiheessa ennustetut ja todelliset rakenneominaisuudet toisiaan. Näin voidaan selvittää, miksi molekyyli toimii tai ei toimi halutussa sovelluksessa ja miten molekyylin ominaisuuksia voidaan parantaa. Työssä tarkastellaan myös kokeiltujen molekyylimallinnusmenetelmien käytännön soveltuvuutta eri suunnittelutilanteissa.

ISBN-10:
951-42-5174-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
129 p + 6 appendices
Tekijät:
Lindvall Mika
Tuotekoodi 012762
8,91 €