Female receptivity, song requirement and preferences in Drosophila virilis and D. montana, Acta Universitatis Ouluensis A Scientiae rerum naturalium 318

Drosophila virilis ja D. montana naaraiden suostuvaisuus, ja naaraiden koiraan kosintalauluun kohdistamat vaatimukset ja mieltymykset.Se, ohjaako naaraan mieltymys koiraan ominaisuuden (esim. koiraan kosinnan aikana tuottaman signaalin) evoluutiota, riippuu naaraan suostuvaisuudesta, koiraan tuottaman signaalin merkityksestä parinvalinnassa ja naaraan vaikutusmahdollisuuksista pariutumistilanteessa.Tutkin mahlakärpäsiin kuuluvien D. viriliksen ja D. montanan välisiä eroja naaraiden suostuvaisuudessa ja naaraiden koiraan kosintalauluun kohdistamissa vaatimuksissa. Hyödynsin tutkimuksissani naaraiden siipiennosto signaalia, jonka havaitsin olevan merkki naaran pariutumisvalmiudesta. D. virilis naaraat poikkesivat toisistaan suostuvaisuuden suhteen sekä kosintatilanteessa, että kuullessaan simuloituja kosintalauluja. D. virilis naaraat hyväksyivät siivettömän (mykän) koiraan kosinnan, mikä selittyi ko. naaraiden korkella suostuvaisuudella. D. montana naaraat vaativat aina koiraan laulun ennen paritteluun suostumistaan; tällä lajilla naaraan laulun vaatimus ja suostuvaisuus periytyivät erillisinä ominaisuuksina.Naaraan valinnan kohteena olevat koiraan kosintalaulun omainaisuudet muuntelivat koiraiden välillä pariutumiskautena enemmän kuin muut äänen ominaisuudet.

ISBN-10:
951-42-5153-9
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
42+44 p
Tekijät:
Isoherranen Eija
Tuotekoodi 012761
6,73 €