Quantification of thermal responses while wearing fully encapsulating protective clothing in warm and cold environments, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 486

Väitöskirjan tavoitteena oli arvioida koko kehon peittävän asbestinsuojapuvun ja kemikaalisuojapuvun vaikutusta työntekijän lämpötilavasteisiin ja fyysiseen kuormittumiseen eri ympäristöolosuhteissa. Lisäksi väitöskirjassa arvioitiin kylmäkuorman ennustemallin soveltuvuutta kemikaalisuojapukuja käytettäessä kylmässä. Asbestinsaneeraajien työn kuormittavuus 25 °C:ssa johtui ensisijaisesti saaneeraustyön fyysisestä kuormittavuudesta ja vähäisemmin suojapukujen ilman tai vesihöyryn läpäisevyysominaisuuksista. Pukujen väliset erot tulivat esille kun ympäristön lämpötilaa nostettiin 36 °C:een vähemmän läpäisevän puvun aiheuttaessa suuremman lämpökuorman. Vesihöyryä täysin läpäisemättömän (kumipuku) ja jonkin verran sitä läpäisevän kemikaalisuojapuvun käyttö on mahdollista kylmässä pitkäkestoisestikin, mutta ääreisosat jäähtyvät nopeasti kevyessä työssä ja levossa. Kylmäkuorman ennustemallin antamat tulokset pyrkivät yliarvioimaan kylmän haittoja yli 40 min kestävässä työssä kemikaalisuojapukuja käytettäessä.

ISBN-10:
951-42-5043-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
71, 48 s.; kuv., taul.
Tekijät:
Rissanen Sirkka
Tuotekoodi 012753
8,58 €