Schizophrenia diagnosis, early social factors and comorbidity, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 484

Tutkimuksessa arvioitiin sairaalassa annettujen skitsofreniadiagnoosien käyttökelpoisuutta tutkimustyöhön, tutkittiin skitsofrenian kehitykseen liittyviä tekijöitä ja mielenterveyshäiriöpotilailla esiintyviä fyysisiä sairauksia.Ensimmäisen tutkimusaineiston muodosti Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortti (11017 tutkittavaa). Toisena tutkimusaineistona oli rekistereissä skitsofreniadiagnoosin saaneita (73 tutkittavaa).Rekisterien skitsofreniadiagnoosit tulee tarkistaa, mikäli tutkimuksen luonne edellyttää tiukkojen skitsofreniadiagnoosi kriteerien täyttymistä. Varhain skitsofreniaan sairastuneita oli Pohjois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin ylimmässä sosiaaliluokassa enemmän kuin alemmissa sosiaaliluokissa. Yksinhuoltajaperheissä varttuneiden riski sairastua skitsofreniaan ei ollut lisääntynyt, mutta ei-psykoottisen mielenterveyshäiriön riski oli heillä suurempi. Mielenterveyshäiriöpotilaita oli yleisemmin hoidettu fyysinen sairauden vuoksi. Vammat ja myrkytykset olivat yleisempiä skitsofreniaa tai muuta mielenterveyshäiriötä sairastavilla. Alttius psyykenlääkkeiden aiheuttamaan myrkytykseen oli skitsofreniapotilailla 30- kertainen verrattuna kohortin muihin jäseniin.

ISBN-10:
951-42-5021-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
71, [53] s.: kuv., taul.
Tekijät:
Mäkikyrö Taru
Tuotekoodi 012751
7,40 €