Pneumokokki- ja influenssarokotusohjelman toteuttaminen eläkeikäisessä väestössä, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 483

Pneumokokki- ja influenssarokotusohjelman toteuttaminen eläkeikäisessä väestössä?Rokotushalukkuuteen vaikuttavat tekijät, rokotteiden haitta-vaikutukset ja pneumokokkirokotteen tuoma lisäteho keuhkokuumeen ehkäisyssä.Influenssarokotusten ongelmana on viruksen jatkuvasta muuntelusta seuraava tarve uusia rokotus joka syksy. Tämän vuoksi väestön halukkuudesta ottaa rokote tulee rokotussuojan keskeinen tekijä. Käyttämättä jääneitä rokotteita ei voida myöskään seuraavan syksynä käyttää. Tässä väitöskirjassa on ensimmäistä kertaa selvitetty suomalaisten 65 vuotta täyttäneiden henkilöiden halukkuus ottaa vastaan influenssarokote ja rokotushalukkuuteen vaikuttavat tekijät sekä keinoja rokotushalukkuuden parantamiseksi. Keuhkokuumeen ja influenssan ehkäisy on tärkeätä samoille henkilöille. Samanaikainen rokottaminen säästäisi sekä rokotettavien että rokottajien työtä. Väitöskirja selvittää näiden rokotteiden samanaoikasesta anatamisesa aiheutuvat haittavaikutukset sekä pneumokokkirokotteen tuoman lisätehon keuhkokuumee ehkäisyssä.Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää suunniteltaessa eläkeikäiseen väestöön suunnattujen rokotusohjelmien sisältöä ja niiden toteuttamista.

ISBN-10:
951-42-5020-6
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
88, [23] s.: taul., kartt.
Tekijät:
Honkanen Pekka
Tuotekoodi 012750
7,40 €