Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) in melanoma Regulation of gelatinases with interferons alpha and gamma, expression of MMP-2 in melanocytic tumors and its prognostic value in melanoma., Acta Universitatis Ouluensis D Medica 479

Työssä osoitettiin interferoneiden säätelevän tyvikalvokollagenaasien geenien ilmentymistä. Lyhytaikainen interferonialtistus lisäsi entsyymien tuottoa kun taas pitkäaikainen altistus vähensi sitä. Immunohistokemiallisin värjäyksin todettiin sekä iho- että silmämelanoomissa MMP-2 proteiinia noin puolessa tapauksista. Potilailla, joiden kasvainsolukossa todettiin MMP-2 proteiinia suhteellinen eloonjääminen oli huonompi kuin potilailla, joiden kasvainsolukossa ei ollut kyseistä proteiinia. Tutkimuksessa erottautui kaksi huonon ennusteen potilasryhmää. Ihosyövässä miespotilailla MMP-2 esiintyminen liittyi sekä kohonneeseen riskiin taudin myöhemmälle veriteitse tapahtuvalle uusiutumiselle että suurentuneeseen kuoleman riskiin. Silmämelanoomassa sukulasolukasvaimet, joissa esiintyi MMP-2 proteiinia, kuuluivat suuren uusiutumisriskin ryhmään. Tutkimuksen perusteella nämä kaksi potilasryhmää mahdollisesti hyötyisivät leikkauksen jälkeen annettavasta ennaltaehkäisevästä liitännäishoidosta.

ISBN-10:
951-42-4996-8
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
100, [38] s.: kuv.
Tekijät:
Väisänen Anne
Tuotekoodi 012746
10,09 €