QT-ajan vaihtelu ja sydämen sykevaihtelu potilailla, joilla on alttius kammioperäisiin nopealyöntisiin rytmihäiriöihin, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 478

QT-ajan vaihtelun sydänfilmin eri kytkentöjen välillä (QT-dispersion) on katsottu heijastavan sydänlihaksen sähköisen toipumisajan alueellisia eroja. Tieto QT-dispersion arvosta riskin arvioinnissa aiemmin sydäninfarktin sairastaneilla potilailla on puuttunut. Matala sydämen sykevaihtelu puolestaan kuvastaa häiriötä tahdosta riippumattoman hermoston säätelyssä sydämeen ja rytmihäiriöriskiä.Tässä tutkimuksessa verrattiin QT-dispersiota ja sydämen sykevaihtelua erilaisen rytmihäiriöriskin omaavissa aiemmin sydäninfarktin sairastaneissa potilasryhmissä. QT-dispersio osoitti rytmihäiriöriskipotilaat kohtuullisen hyvin. Matala sydämen sykevaihtelu liittyi nimenomaan kammiovärinätaipumukseen. Tavallisen sydänfilmin eri kytkentöjen pisin QT-aika tunnisti kuitenkin parhaiten rytmihäiriöriskipotilaat. Verenpainetautia sairastavilla miehillä lisääntyneeseen sydämen vasemman kammion massaan todettiin liittyvän suurentunut QT-dispersio.

ISBN-10:
951-42-4984-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
96, [36] s.
Tekijät:
Perkiömäki Juha
Tuotekoodi 012745
9,08 €