Kolesteroliesterien siirtäjäproteiinin (CETP:n) toiminta ja ominaisuudet alkoholisteilla, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 477

Kolesteroliesterien siirtäjäproteiini (CETP) siirtää kolesteroliestereitä plasman lipoproteiinien välillä ja sillä on merkittävä tehtävä `hyvän? HDL-kolesterolin aineenvaihdunnassa. Alkoholisteilla CETP:n aktiivisuus ja pitoisuus ovat pienempiä kuin kontrolleilla. Tutkimuksessa selvitettiin CETP:n toimintaa ja ominaisuuksia alkoholisteilla. CETP:n välittämä kolesteroliesterien siirtotoiminta on alkoholisteilla muuttunut siten, että alkoholisteilla kolesteroliesterit siirtyvät enemmän `haitallisesta? LDL:sta `hyvään? HDL:iin kuin kontrolleilla, mikä johtuu HDL:n suuremmasta pitoisuudesta alkoholisteilla. CETP:n rakenne on muuttunut alkoholisteilla siten, että CETP:n molekyylipaino ja varaus ovat alkoholisteilla pienempiä. Lisäksi totesimme geneettisen vaihtelun, nimittäin apoE:n fenotyypin vaikuttavan HDL:n alaryhmäjakaumaan alkoholisteilla, mutta CETP:llä ei ole osuutta tähän vaihteluun. Näillä tuloksilla on merkitystä `hyvän? HDL-kolesterolin aineenvaihdunnannassa sekä sepelvaltimotaudin kehittymisen estämisessä.

ISBN-10:
951-42-4977-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
74, [39] s.: kuv.
Tekijät:
Liinamaa Johanna
Tuotekoodi 012744
8,24 €