Matrix metalloproteinase-2 (MMP-2) in normal and malignant ovarian cells the role of MMP-2 in the progression of ovarian cancer, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 476

Väitöskirjatyössä on tutkittu tyvikalvoa hajoittavan entsyymin MMP-2:n, osuutta syövän metastasoinnin eri vaiheissa, sekä mahdollisena ennusteellisena tekijänä munasarjasyövässä.MMP-2 on tyypin IV kollageenia hajoittava entsyymi, jonka esiintyminen on jo pitkään pidetty tärkeänä syövän leviämisessä. Syöpäsolut tarvitsevat MMP-2:ta useita kertoja etäispesäkkeiden syntyyn johtavassa vaiheikkaassa biokemiallisessa tapahtumaketjussa. Tärkeä kohta tässä ketjussa on syöpäsolun pääsy veren- /imunestekiertoon. Veri- ja imusuonia ympäröi suojaava tyvikalvo, joka koostuu mm. tyypin IV kollageenista.Tässä työssä on soluviljelytutkimuksin todettu, että syöpäsolujen lisäksi syöpäkudoksen ympärillä olevat ns. terveet sidekudossolut tuottavat MMP-2:ta. Kokeellista tyvikalvomallia käyttäen on todettu, että munasarjasyöpäsolun kyky läpäistä tyvikalvo lisääntyy yli kaksinkertaiseksi kun syöpä- ja normaali sidekudossolu ovat kontaktissa. Paklitakselin todettiin ehkäisevän munasarjasyöpäsolujen kykyä läpäistä tyvikalvo.MMP-2 proteiinin esiintyminen munasarjasyövässä todettiin tässä työssä ennustavan potilaiden eloonjäämistä. Munasarjasyöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen eloonjäämisluku oli 32% kun syöpäsoluissa havaittiin MMP-2 proteiinia ja 57% kun MMP-2 proteiinia ei havaittu. Munasarjasyöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen eloonjäämisluku on yleensä noin 25-36%.Munasarjasyöpäpotilaiden viiden vuoden suhteellinen eloonjäämisluku oli 60% kun syöpäkudoksen ns. normaaleissa sidekudossoluissa havaittiin MMP-2 proteiinia ja 22% kun MMP-2 proteiinia ei havaittu. Huonoin viiden vuoden suhteellinen eloonjäämisluku (19%) oli kuitenkin niillä potilailla, joilla MMP-2 proteiinia havaittiin syöpäsoluista ja samanaikaisesti syöpäkudoksen sidekudossoluista MMP-2 proteiinia ei havaittu.

ISBN-10:
951-42-4978-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
104, [51] s.: kuv.
Tekijät:
Westerlund Anna
Tuotekoodi 012743
9,75 €