Methods for evaluating bone strength in experimental studies, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 475

Tässä työssä kehitettiin koestuslaitteita ja testausmenetelmiä luun mekaanisten ominaisuuksien mittaamiseen. Menetelmiä kehitettiin pitkien luiden kierto- ja taivutuslujuuden määrittämiseen sekä reisiluun kaulaosan lujuuden tutkimiseen. Tulokset osoittavat, että luun lujuusominaisuuksia voidaan näillä menetelmillä tutkia luotettavasti niin suuremmilla koekappaleilla kuin myös hyvin pienillä hiiren luilla. Reisiluun kaulaosan mekaaninen lujuus osoittautui herkäksi indikaattoriksi kuvaamaan luun heikkenemistä kokeellisissa osteoporoosimalleissa. Työssä tutkittiin myös kuinka kliininen periferaalinen tietokonetomografi, ns. pQCT-laite, soveltuu kokeelliseen luututkimukseen. Kohtuullinen toistettavuus saavutettiin jopa hiiren luita mitattaessa. Vertailumittauksissa havaittiin, että pQCT-laitteella mitattu luun mineraalipitoisuus kuvaa hyvin reisiluun kaulan lujuusominaisuuksia. Vastaavasti pQCT:llä määritetty luun poikkileikkausgeometria korreloi hyvin reisiluun ja sääriluun taivutuslujuuksien kanssa.

ISBN-10:
951-42-4975-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
72, [34] s.: kuv.
Tekijät:
Jämsä Timo
Tuotekoodi 012742
7,23 €