p53 response to carcinogen-induced DNA damage in cell cultures, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 473

p53-geeni on tällä hetkellä tunnetuista geeneistä yleisimmin mutatoitunut ihmisten syövissä. Noin puolissa syövistä on virhe p53-geenissä. p53-mutaatiot eivät kuitenkaan esiinny tasaisesti eri syövissä, vaan p53-mutaatiot ovat erityisen yleisiä ympäristöperäisiksi ajatelluissa syövissä. p53-geenillä ja -proteiinilla vaikuttaa siis olevan tärkeä merkitys kemiallisessa karsinogeneesissä.Työssä tutkittiin kahden tunnetun karsinogeenin, bentspyreenin ja asbestin, vaikutusta p53-proteiiniin soluviljelmissä. Molemmat aiheuttivat p53-proteiinin lisääntymisen. Poiketen useimmista aikaisemmista tutkimuksista, joissa DNA:ta vaurioittavat altistukset ovat johtaneet p53-proteiinin välityksellä solusyklin pysähtymiseen, ei bentspyreenialtistus aiheuttanut G1-pysäystä. Tutkimustulokset tukevat käsitystä, että p53-geenillä ja -proteiinilla on merkitystä solujen vasteessa DNA-vaurioon.. Lisäksi vaikuttaa, että seuraukset p53-proteiinin lisääntymisestä ovat erilaiset riipuen DNA-vaurion aiheuttajasta.

ISBN-10:
951-42-4966-6
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
84, [45] s.: kuv.
Tekijät:
Rämet Mika
Tuotekoodi 012740
8,58 €