Endogenous adaptation to myocardial ischaemic injury in rat and human myocardium, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 472

Eläinkokeissa on havaittu lyhyen esialtistavan iskemian suojaavansydäntä tehokkaasti sydäninfarktin aiheuttamalta sydänlihaskuoliolta ja rytmihäiriöiltä. Väitöskirjatyössä osoitettiin ensimmäistä kertaa tämän suojavaikutuksen olevan peräisin solujen energiavarastoja tuhoavan mitokondriaalisen F1F-ATPaasin inhiboitumisesta., mikä ylläpitää energiavarastoja, ja näin solun tuhoutumista aiheuttava mitokondriaalisen kalsiumin nousu on vähäisempää.Ihmisellä suojamekanismien tutkimuksissa mallina käytettyjen toistettujen pallolaajennusten havaittiin sisältävän virhelähteitä, joita ei aikaisemmissa tutkimukssa ole otettu huomioon. Kun näitä virhelähteitä eliminoitiin, selkeää iskeemistä sopeutumista ei havaittu, sen sijaan sydämen sykevaihtelussa havaittiin mahdolliseen rytmihäiriösuojaan viittaavia muutoksia. Kahden peräkkäisen rasituskokeen aikana havaittiin selkeää sopeutumista iskemiaan jälkimmäisessä rasituskokeessa paremmasta vasodilataatiosta johtuen. Sydämen endogeenisten suojamekanismien tunteminen voi mahdollistaa uusien tehokkaiden sydäntäsuojaavien lääkeaineiden kehittämisen.

ISBN-10:
951-42-4967-4
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
101, [69] s.: kuv.
Tekijät:
Ylitalo Kari
Tuotekoodi 012739
9,92 €