The effect of clodronate on bone in experimental osteoporosis, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 469

Osteoporoosi on sairaus, jossa luun määrän väheneminen ja luun mikrorakenteessa tapahtuneet muutokset ovat johtaneet luiden haurastumiseen ja murtumariskin lisääntymiseen. Bisfosfonaatit kuten klodronaatti ovat kliinisessä käytössä olevia lääkeaineita, jotka estävät tehokkaasti luun hajoamista. Niitä on käytetty erityisesti syöpään liittyvien luusairauksien hoitoon. Viime aikoina bisfosfonaateilla on saavutettu lupaavia tuloksia myös osteoporoosin hoidossa.Väitöstyössä tutkittiin osteoporoosin ehkäisyä ja hoitoa koe-eläinmalleissa. Estrogeenipuute aiheutettiin vielä kasvaville, mutta jo sukukypsyyden saavuttaneille rotille sekä aikuisille tai ikääntyneille rotille. Klodronaatin vaikutusta tutkittiin luun aineenvaihdunnan biokemiallisiin merkkiaineisiin sekä mitattiin kvantitatiivisesti vaikutukset hohka- ja kuoriluuhun histomorfometrian avulla. Klodronaatin vaikutusta luun laatuun selvitettiin mittaamalla luiden mekaanista lujuutta ja tutkimalla luun rakennetta.Tutkimuksissa voitiin osoittaa, että klodronaatti estää rotilla estrogeenipuutteesta johtuvaa luukatoa. Lisäksi klodronaatti vahvisti luuta eikä aiheuttanut epäedullisia muutoksia luun makroskooppisessa tai histologisessa rakenteessa. Reisiluun kaulassa klodronaatti esti hohkaluun kadon ja luupalkkien mikrorakenteen huonontumisen. Kehittyneessa luukadossa pitkäaikaisen klodronaattihoidon estovaikutus osoitettiin ensimmäistä kertaa, jolloin reisiluun varren kortikaalisen luun osteopenia pysähtyi ja luun mekaaninen lujuus palautui kontrolliryhmän tasolle. Samoin klodronaatti paransi lannenikaman lujuusominaisuuksia. Nyt saatujen kokeellisten tulosten perusteella on ilmeistä, että klodronaatti soveltuu postmenopausaalisen osteoporoosin hoitoon.

ISBN-10:
951-42-4963-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
82, [56] s.: kuv.
Tekijät:
Kippo Katriina
Tuotekoodi 012736
9,75 €