Vibration on lumbar spinal processes as a diagnostic test in low back pain patients, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 467

Alaselkäkipu on yleisin työkyvyttömyyttä aiheuttava tuki- ja liikuntavaiva. Yli 80 % ihmisistä potee selkäkipua jossakin elämänsä vaiheessa. Useimmiten kivun lähtökohta jää epäselväksi ? yleensä tämä ei haittaa koska selkäkipu paranee hyvin usein itsekseen, niinsanotusti ?hoidosta huolimatta?Välilevyperäinen kipu on osoitettu hyvin yleiseksi selkävaivan lähtökohdaksi. Välilevy ei näy tavallisessa röntgenkuvassa. Magneettikuvassa välilevy näkyy, mutta ongelmaksi tulee kivuliaiden muutosten osoittaminen usein hyvinkin runsaista löydöksistä. Ainoa tutkimusmenetelmä, jolla on voitu yhdistää potilaan tuntema alaselkäkipu ja radiologinen löydös, on ollut välilevyn varjoainetutkimus, joka erikoistutkimuksena on hankala ja kallis, lisäksi tutkimus on mahdollinen vain harvoille selkäkipupotilaille.Tässä väitöskirjatyössä on kehitetty uusi, yksinkertainen lanneselän okahaarakkeiden täristystutkimusmenetelmä, jolla on osoitettu saatavan sama tieto välilevyn kivuliaisuudesta kuin varjoainetutkimuksella erityisesti niissä tapauksissa joissa välilevyn ulkokehä on ehyt. Täristystutkimuksen liitääminen välilevyn kuvantamismenetelmiin antaa luotettavaa tietoa selkäkivun lähtökohdasta. Tätä tietoa voidaan käyttää hyväksi niin hoito- ja kuntoutustoimien suunnittelussa kuin invalidisoitumisen ehkäisyssäkin. Täristystutkimus osoittautui myös hyvin toistettavaksi verrattaessa kahden eri tutkijan tuloksia. Täristystutkimus on helppo, nopea ja turvallinen. Potilaan tutkiminen tällä menetelmällä lisää normaaliin potilastutkimukseen tarvittavaa aikaa vain 2-3 minuttia, joten sen käyttö selkäkipupotilaan seurannassa ja eri hoitoyksiköiden välisessä kommunikoinnissa ei aiheuta juurikaan lisäkustannuksia.

ISBN-10:
951-42-4947-X
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
62, [22] s.: kuv.
Tekijät:
Yrjämä Matti
Tuotekoodi 012734
5,21 €