Lipoprotein(a) levels modifications by alcohol, hormones and thrombolytic treatment, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 465

Lp(a) lipoproteiini on tähän mennessä melko huonosti tunnettu kolesterolilaji, mutta osoittautunut tärkeäksi sydän- ja verisuonitautien ? länsimaiden yleisimmän kuolinsyyn ? riskitekijäksi. Lp(a) on noin 90% perimän määräämä, eikä sen pitoisuuteen juurikaan ole onnistuttu vaikuttamaan lääkkein, liikunnalla tai ruokavaliolla. Tämä väitöskirjatyö selvitti alkoholin ja vaihdevuosi-iän estrogeenikorvaushoidon vaikutusta Lp(a)-tasoon. Työssä kävi ilmi, että jo vähäinen alkoholinkäyttö (1-4 yksikköä/viikko, 1 yksikkö=12 g) alentaa plasman Lp(a)-tasoa. Lisäksi ilmeni, että estrogeeni tablettihoitona ? mutta ei ihon kautta geelinä annettu- alentaa plasman Lp(a) tasoa. Sekä alkoholin että estrogeenin indusoima Lp(a)-lasku liittyi plasman IGFBP-1 tason nousuun. Alkoholi ja estrogeeni ovat siten harvoja ei-perinnöllisiä tekijöitä, joilla Lp(a):ta voidaan alentaa.

ISBN-10:
951-42-4946-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
92, [30] s.: kuv.
Tekijät:
Paassilta Marita
Tuotekoodi 012732
7,74 €