Bronkiektasiatauti Suomessa, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 464

Bronkiektasiataudilla tarkoitetaan keuhkoputkien epäsäännöllistä ja pysyvää laajenemista. Tässä tutkimuksessa selvitettiin sairaaloiden poistorekisterin sekä kuolinsyyrekisterin avulla bronkiektasiataudista aiheutunutta sairaalakäyttöä Suomessa, taudin ilmaantuvuutta ja ennustetta sekä sen yhteyttä astmaan.Tutkimuksen perusteella noin viidesosalla bronkiektasiapotilaista on astma, joka näyttää pikemminkin seuraavan kuin edeltävän tätä tautia. Sairaalahoitoon joutuneen bronkiektasiapotilaan pitkäaikaisennuste on parempi kuin vastaavan keuhkoastmapotilaan, mutta huonompi kuin astmaatikon. Muut samanaikaiset sairaudet huonontavat bronkiektasiaptilaan ennustetta, ja 13 prosenttia bronkiektasiapotilaista kuolee tautiinsa. Bronkiektasiataudista aiheutunut sairaalakäyttö ja taudin ilmaantuvuus on vähentynyt, mutta erityisesti vanhusväestö kuormittaa yhä terveydenhuoltoa tämän taudin takia. Bronkiektasipotilaat tarvitevat taudinmäärityksen lisäksi edelleen seurantaa ja hoitoa, ja heillä on jatkuvasti huomioitava astman mahdollisuus

ISBN-10:
951-42-4814-7
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
64, [22] s.: kuv.
Tekijät:
Säynäjäkangas Olli
Tuotekoodi 012731
6,56 €