Surgical management of refractory glaucoma with Molteno implant, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 463

Väitöskirjatyön retrospektiivisessa osassa tutkittiin Molteno-leikkauksen onnistumista eri glaukoomadiagnoosiryhmissä, onnistumiseen vaikuttavia tekijöitä ja onko ongelmallisen arpikudoksen kirurginen poisto Molteno-implantin levyn päältä hyödyllinen toimenpide. Prospektiivisessa osassa analysoitiin voidaanko silmän kammionesteen kollageenimetaboliaa kvantitoida glaukoomapotilailla. Lisäksi selvitettiin, saavutetaanko Molteno-leikkauksen onnistumisen kannalta merkittävää etua, jos arpeutumista hidastavaa systeemistä kortikosteroidihoitoa käytetään leikkauksen jälkeen.Molteno-implantti havaittiin erinomaiseksi hoitokeinoksi uveiittiglaukoomissa, erityisesti kun syynä oli lastenreuma. Riskitekijöitä leikkauksen onnistumisen kannalta olivat potilaan systeemilääkkeiden lukumäärä ennen leikkausta, postoperatiivinen hyfeema ja suprakoroidaaliverenvuoto. Arpikudoksen kirurgisella poistolla saatiin silmänpaine hallintaan 50%:lla potilaista. Kollageenisynteesiaktiviteettia kuvaavien propeptidien konsentraatio kammionesteessä oli tilastollisesti merkittävästi korkeampi aiemmin leikattuissa kuin leikkaamattomissa silmissä. Peroraalisella prednisoloni lääkityksellä ei ollut vaikutusta lopulliseen leikkaustulokseen.

ISBN-10:
951-42-4929-1
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
78, [34] s.: kuv.
Tekijät:
Välimäki Juha
Tuotekoodi 012730
9,08 €