Latex gloves protection or health risk to health care workers, Acta Universitatis Ouluensis D Medica 461

Tässä tutkimuksessa selvitettiin 534 sairaalatyöntekijän suojakäsineiden käyttöön liittyvät oireet. Puolet työntekijöistä ilmoitti käyttöön liittyvän ohimeneviä iho-oireita, ja joka kymmenes raportoi myös tilapäisiä nuhaoireita. Lisätutkimuksiin osallistui 25 nuhaoireista sairaalatyöntekijää, ja tutkimustyön tuloksena kehittyi luonnonkumin aiheuttaman allergisen nuhan määrittämiseen sopiva nenäaltistusmenetelmä.Biokemiallisilla määritysmenetelmillä luonnonkumin allergeenit mitattiin pölynäytteistä, jotka kerättiin sairaalan sisäilmasta. Tässä tutkimuksessa verrattiin myös eri käsineistä ilmaan leviävän puuterin pitoisuuksia ja allergeeneja. Lisäksi tutkimuksessa mitattiin työkykyindeksi 32 luonnonkumille herkistyneelle terveydenhuoltoalan työntekijälle. Herkistyneiden työkykyindeksi todettiin alhaisemmaksi kuin samanikäisillä herkistymättömillä työntekijöillä.Tämä väitöskirja sisältää uutta tietoa suojakäsineiden käyttöön liittyvistä oireista, luonnonkumin aiheuttaman allergisen nuhan määrittämisestä, herkistyneiden työntekijöiden työkyvystä ja luonnonkumiallergian seulontamahdollisuuksista. Tutkimustuloksia voidaan hyödyntää sekä epäiltäessä luonnonkumin aiheuttamaa ammattitautia että työterveyshuollon antamassa neuvontapalvelussa.

ISBN-10:
951-42-4958-5
Kieli:
ENG
Sivumäärä:
63, [38] s.: taul
Tekijät:
Kujala Veikko
Tuotekoodi 012728
7,23 €